Ortodoxia

Întreabă orice despre Ortodoxie

Categorie: Catehism

Când cade Paștele?

Pascalia reprezintă data la care se sărbătorește în fiecare an praznicul Învierii Domnului (Paștele). Această dată se calculează după o formulă stabilită în anul 325 la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Atunci s-a hotărât ca Paștele să fie sărbătorit în prima duminică de după lună plină de după echinocțiul de primăvară. Dacă această dată coincide cu paștele iudaic atunci sărbătoare ortodoxă se decalează cu o săptămână. Tot în 325 s-a stabilit ca Patriarhia Alexandriei să fie cea care în fiecare an calculează și transmite tuturor celorlalte patriarhii data Paștelui.

În 1923 când a fost îndreptat calendarul s-a hotărât ca Paștele să fie sărbătorit în continuare pe vechiul stil pentru a rămâne aceiași dată a Învierii Domnului în toată lumea ortodoxă.

  • 2017 – 16 aprilie
  • 2018 – 8 aprilie
  • 2019 – 28 aprilie
  • 2020 – 19 aprilie
  • 2021 – 2 mai
  • 2022 – 24 aprilie
  • 2023 – 16 aprilie
  • 2024 – 5 mai
  • 2025 – 20 aprilie

Ce este mântuirea?

Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi dobândirea vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de întruparea, jertfa, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer şi ne-o putem însuşi prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credinţă şi fapte bune. De mântuire se poate împărtăşi orice om, căci Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului” (I Tim. 2, 4).

Unde se găseşte adevărul care duce la mântuire?

Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlpul şi temelia adevărului” (I Tim. 3, 15).

De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr?

Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuşi, vestit mai dinainte de patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi cugetare sfântă, şi apoi, în mod desăvârșit, prin Însuși Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile; Care, fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu cuvântul puterii Sale…” (Evr. 1, 1-3).

Cum a dat Dumnezeu acest adevăr?

Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperire dumnezeiască.

Extras din Învățătura de Credință Ortodoxă, Editura Doxologia, Iași, 2009, p. 7.

Care este cea mai mare grijă a credinciosului în viață?

Care este cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă?

Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului, în viaţă, este grija de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: „Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi-şi va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37).

Extras din Învățătura de Credință Ortodoxă, Editura Doxologia, Iași, 2009, p. 7.

Ce este Decalogul?

Etimologic, cuvântul Decalog provine din limba greacă și înseamnă zece cuvinte. În limbaj biblic decalogul se referă la cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise (cartea Ieșirea, capitolul 20).

Modul în care cele zece porunci sunt împărțite diferă în funcție de confesiune.

Biserica Ortodoxă și bisericile reformate împart Decalogul după modelul propus de Filon din Alexandria: primele patru porunci (care cuprind datoriile omului față de Dumnezeu) și ultimele șase porunci (care cuprind datoriile față de semeni).

Biserica romano-catolică și bisericile luterane împart Decalogul după modelul Fericitului Augustin care a vrut să pună în valoare numerele simbolice 3, 7 și 10. Astfel prima și a doua poruncă sunt luate împreună, iar ultima este despărțită în două părți (prima parte referindu-se la soția aproapelui și a doua parte la casa și bunurile aproapelui). Astfel primele 3 porunci se referă la datoriile față de Dumnezeu, iar ultimele șapte se referă la datoriile față de semeni.

Ce înseamnă Aliluia (Aleluia)?

Aliluia sau Aleluia este un cuvânt care provine din limba ebraică și înseamnă „Lăudați  pe Domnul!”. El este întâlnit de multe ori în Cartea Psalmilor ca refren al unor psalmi, fiind rostit la la finalul fiecărui stih din acel psalm.

© 2017 Ortodoxia

Theme by Anders NorenSUS ↑